• Svenska
  • Suomi
  • English
  • Deutsch
  • Bokmål

Köp- och Leveransvillkor

                                                                                                                                   01.01.2015

LEVERANS- OCH KÖPVILLKOR FÖR TRANSCOMPONENT FINLAND AB.

Säljaren i detta dokument är TransComponent Finland Ab, 1064849-2. Köpare är den som säljaren fakturerar till.

 

1. Leveransvillkor
1.1 Om inte annat avtalats ska leverans av produkten ske Ex Works (Fritt vårt lager) i Närpes, lastad på bil. Säljaren ansvarar för produkten tills den är pålastad på bil.

2. Returer

2.1 Om köparen erhållit felaktig vara har köparen rätt att returnera varan och få en ny kostnadsfritt. Innan han returnerar varan måste han dock komma överens med säljaren om hur returen skall skötas.
2.2 Om köparen har beställt fel vara, och vill returnera varan betalar köparen alla kostnader som uppkommer i samband med returen. Innan retur skall säljaren kontaktas. Returrätt gäller standardprodukter. Kundunika produkter som tillverkats speciellt för kund, kan ej returneras. 
2.3 Om köparen konstaterar transportskada bör detta meddelas till transportören direkt vid mottagande av varan. Om köparen ombesörjt transporten enl. Ex Works, kan inte säljaren reklamera till Transportbolaget utan köparen måste ombesörja detta.
2.4 Om säljaren har ombesörjt transporten enligt CPT måste transportskador meddelas säljaren, som reklamerar till Transportbolaget.
 

3. Betalningsvillkor

3.1 Vid försäljning mot Faktura så gäller 14 dagars betalningstid, om inte annat särskilt avtalats.
Sedvanlig kreditprövning görs.
3.2 Efter förfallodagen tillämpas Finlands Banks referensränta med tillägg för åtta procentenheter. (enligt 4 a § i räntelagen).  (2016  8,5%)
3.3 Eventuella anmärkningar mot faktura ska göras inom 8 dagar efter mottagandet för att gälla.

4. Garanti

4.1 12 månaders garanti gäller generellt på våra produkter. Garantin gäller från den dag produkten blivit levererad från säljaren till köparen.
4.2 Garanti gäller inte om produkten blivit felanvänd eller monterats på ett felaktigt sätt.