• Svenska
  • Suomi
  • English
  • Deutsch
  • Bokmål

Företaget

TransComponent Finland Ltd. är ett  metallföretag som grundades år 1996.

Företaget är en avknoppning av företaget BotniaTerm som grundades 1982. Därifrån kommer också produktnamnet BT.

Företagets huvudsakliga affärsidé är tillverkning och försäljning av produkter till tunga fordon.

 

Företagets huvudsakliga kunder är påbyggare och återförsäljare inom karosseriindustrin. Våra kunder

finns främst i de Nordiska länderna, men också i Baltikum, Tyskland och Holland.

För närvarande är vi 21 st. anställda i företaget.