• Svenska
  • Suomi
  • English
  • Deutsch
  • Bokmål

Företaget

TransComponent Finland Ltd. är ett  metallföretag som grundades år 1996.

Företaget är en avknoppning av företaget BotniaTerm som grundades 1982. Därifrån kommer också produktnamnet BT.

Företagets huvudsakliga affärsidé är tillverkning och försäljning av produkter till tunga fordon, 

samt underleveransverksamhet till elkraftsindustrin.

Företagets huvudsakliga kunder är påbyggare och återförsäljare inom karosseriindustrin. Våra kunder

finns främst i de Nordiska länderna, men också i Baltikum, Tyskland och Holland.

Underleveransverksamheten riktar sig till transformatorfabriker runtom i världen, och främst då Asea Brown Boveri.

Största delen av underleveranserna går för närvarande på den nordiska marknaden, 

men också en del går på export till länder som Canada, Australien, Italien, Tyskland och Kina.

För närvarande är vi 17 st. anställda i företaget.