• Svenska
  • Suomi
  • English
  • Deutsch
  • Bokmål

Sommarsemester 2019

Vi har fabriken stängd 8.7.2019-4.8.2019.

Alla specialbeställningar o.dyl. för leverans innan semestern borde vara oss tillhanda senast v.25.